و خداست که شفا میبخشد

لگن

آناتومی لگن

شكستگی استابولوم

آسیب حلقه لگن

بیماری های دیگر

آناتومی لگن

لگن بزرگ‌ترین ساختار یكپارچه استخوانی بدن است. این ساختمان مهم، نیروی وزن تنه را بین دو اندام تحتانی تقسیم می‌كند.
 
لگن حاوی ارگان‌های مهم گوارشی، تولید مثل و ادراری است و عروق و اعصاب مهمی از آن عبور كرده و به اندام‌های تحتانی می‌رسند.
 
دردهای ناحیه لگن و تغییر شكل‌های ساختار استخوانی آن و آسیب‌هایی كه می‌تواند به دنبال ضربات شدید به آن وارد شود از جمله مهم‌ترین علل مراجعه بیماران به دلیل مشكلات لگنی به پزشك است.